Show menu
 
Page updated on 16/5/16

Ynys Môn - Anglesey CTC

Ynys Môn - Anglesey CTC rides take place on the first and third Sunday of the month starting at 10:00am providing the weather is reasonable and there is no clash with events organised by the District Association. Rides start at the parking ground which is located near the Post Office in Llanfairpwll. We decide where to go on the day.

The secretary is Ifor G. Jones, telephone 01248-715865.Ar y Sul cyntaf a trydydd o'r mis y digwydda teithiau adran Mon, gan gychwyn am 10:00 y.b., cyhyd a bod y tywydd yn weddol a does yna ddim reid wedi ei drefnu gan yr Adran Rhanbarthol. Cychwyna y seiclo o'r maes parcio sydd ger y Swyddfa Bost yn Llanfairpwll. Ar y diwrnod 'rydym yn penderfynu cyfeiriad y daith.

Yr ysgrifennydd yw Ifor G. Jones, ffôn 01248-715865.